Hét Cleantech Center (Oost-) Nederland

Het Cleantech Center is hét duurzame innovatie centrum waar ondernemers gebruik maken van de kennis en know-how van talent in het onderwijs om antwoorden te zoeken en te vinden op de uitdagingen van de toekomst over de verdere verduurzaming van de eigen producten en bedrijfsvoering.


Wat is het en waarin onderscheidt de Stichting Cleantech Center zich?
De Stichting houdt zich bezig met technologische vraagstukken van bedrijven en overheden op het gebied van:

  • Energie efficiency
  • Opwekking en toepassing van en omgang met duurzame niet-fossiele energie
  • Duurzaam gebruik van grond- en afvalstoffen en (bouw)materialen
  • Klimaatbestendige gebouwde omgeving
  • Duurzame mobiliteitsvormen
  • Watertechnologie

 

De Stichting koppelt op een proactieve manier uitdagingen (op het gebied van cleantech binnen bedrijven en overheden) aan aanstormend talent
(in de vorm van stagiaires, groepsopdrachten of afstudeerders vanuit opleidingen op mbo-,hbo- en wo-niveau). Daarnaast initieert, stimuleert
en ondersteunt de Stichting nieuwe bedrijvigheid (start-ups). De Stichting coördineert en bewaakt de uitvoering van deze activiteiten.

 

 

Aanmelden Challenge/Battle

Aanmelden Community

Cleantech Nieuws